Nieuweroord

Met onze inzending voor de herontwikkeling van de locatie Nieuweroord in Leiden wisten we beslag te leggen op een eervolle tweede plaats. Door de gemeente was een marktselectieprocedure uitgeschreven waar we samen met Vorm Ontwikkeling op hebben ingeschreven. De jury heeft haar voorkeur uitgesproken voor de inzending van marktpartij ABC Vastgoed in samenwerking met Westplan investors en Studio Hartzema. Onze felicitaties voor collega Henk Hartzema en ABC/Westplan. Hoewel niet geselecteerd zijn we trots op het ontwerp dat we samen met Vorm Ontwikkeling voor deze locatie hebben gemaakt.

Architecten Ronald Knappers
Medewerkers
Opdrachtgever(s)

Villa Meijendel

In de duinen van Wassenaar wordt een bijzondere, eigentijdse villa gebouwd. De bestaande hoogteverschillen zijn benut om op elk punt van de woning van het uitzicht te kunnen genieten. Uitgangspunt bij het ontwerp was een nul-energiewoning. De natuurlijke materialen zijn in het zicht gelaten. De vloeren en wanden binnen zijn van schoonwerk beton en het plafond/dak is voorzien van houten balken. De gevel is bekleed met zwarte houten delen, die volgens een Japanse methode zijn bewerkt. West 8, Adriaan Geuze, heeft het tuinontwerp verzorgd.

De woning wordt in april 2016 opgeleverd.

Architecten Ronald Knappers
Medewerkers Hans Schepman, Tijmen Versluis, Mark Verdoold
Opdrachtgever(s)

Huis van Hilde

Het Huis van Hilde heeft in januari 2015 haar deuren voor het publiek geopend. De naam van het gebouw is een verwijzing naar "Hilde", één van de vroegere inwoners van de regio (rond het jaar 400) en gevonden in 1995 bij een opgraving vlakbij het depot in Castricum.

Het ontwerp voor ‘Huis van Hilde’ is in opdracht van de Provincie Noord-Holland gemaakt. De Provincie is verantwoordelijk voor het in stand houden en tentoonstellen van roerende monumenten, gevonden bij het doen van opgravingen binnen de Provincie. Het voormalige depot Mercurius in Wormer was te klein en slechts in zeer beperkte mate voor het publiek toegankelijk. Het nieuwe gebouw op de Zanderij te Castricum biedt voldoende ruimte voor beheer en het tentoonstellen van archeologische vondsten en collecties. 

Het depot is onder het duinlandschap gepositioneerd. Het landschap draagt op deze wijze passief bij aan goede klimatologische omstandigheden voor het beheer van de collectie. De tentoonstellingsruimte en kantoren zijn bovengronds ondergebracht in een elegant en langgerekt gebouw.

In onderstaand filmpje vertelt architect Fons Verheijen meer over het ontwerp en hoe het tot stand is gekomen.

Architecten Fons Verheijen
Medewerkers Krijn Tabbers
Opdrachtgever(s) Provincie Noord-Holland

Brede school Hoograven, Utrecht

Aan de Duurstedelaan in Utrecht staat één van de duurzaamste scholen van het moment. Het gebouw staat midden in een wederopbouwwijk in het zuiden van Utrecht en biedt huisvesting aan drie basisscholen, een kinderdagverblijf met BSO en een breed programma van wijk- en school gerelateerde functies. Zo heeft de brede school ook betekenis voor de buurt en zijn omgeving. De ruimtes van de diverse gebruikers zijn gerangschikt rond de gedeelde voorzieningen: het dorpsplein met de speellokalen, de (leer-)keuken en het toneel. Boven het dorpsplein bevinden zich 2 gymzalen waar ook de tafeltennisvereniging gebruik van maakt. De brede school is herkenbaar als één gebouw, daarnaast heeft elke school een eigen identiteit. Deze nadrukkelijke wens van de gebruikers was een belangrijk ontwerpuitgangspunt en is vormgegeven door verschil in silhouette, plattegrond, kleurgebruik en een aparte entree via het dorpsplein. Door de flexibele constructieve opzet met zoveel mogelijk dragende gevels is het voor elke school mogelijk geweest om zijn eigen leerconcept door te voeren. Alle functies zijn zo gepositioneerd dat iedereen uitzicht heeft op het park.
Bekijk een filmpje over de montage van de sportbox van MBS Cascobouw.

 

Architecten Gerrit-Jan van Rijswijk
Medewerkers Thomas Gillet
Opdrachtgever(s) Gemeente Utrecht

Woningen Waterrijk Woerden

Het plan “de Biezenhof” maakt deel uit van het woongebied Waterrijk Woerden en is gelegen in een van nature waterrijke streek. Het stedenbouwkundige plan van West 8 refereert naar de oud Hollandse watersteden zoals Delft en Leiden. De woningen zijn allemaal verschillend en hebben een specifieke relatie met het water. 

De woningen van de Biezenhof zijn in twee delen opgesplitst: een deel met eengezinswoningen rond een binnenplaats, en een rij waterwoningen met appartementen. De kopers van de woningen konden kiezen tussen diverse woningtypes van 4 verschillende architecten. Geen woning is gelijk; veel woningen hebben een prachtig uitzicht op het water. De eengezinswoningen hebben een tuin en de kadewoningen zijn uitgerust met grote terrassen. Parkeren vindt beperkt plaats in de openbare ruimte, het merendeel van de parkeerplaatsen is ondergebracht in parkeergarages.

Een deel van de kadewoningen refereert met hun karakteristieke uitstekende daken aan de traditionele houten boothuizen in Nederland. Dit versterkt het wonen aan het water gevoel. De gevels aan de straatzijde zijn gemetseld en hebben, afhankelijk van de keuze van de bewoner, een meer open dan wel een meer gesloten karakter.

Architecten Ronald Knappers, Krijn Tabbers
Medewerkers
Opdrachtgever(s) Synchroon Utrecht

Ondergrondse parkeergarage Garenmarkt, Leiden

Samen met Dura Vermeer en Besix is VVKH geselecteerd voor het realiseren van een 5 laagse parkeergarage in het historisch centrum in Leiden.

De parkeergarage met 425 ondergrondse parkeerplaatsen ligt strategisch ten opzichte van het hart van het winkelgebied van Leiden. Het is open en toegankelijk en werkt letterlijk als een rode loper voor het bezoekend publiek. De Garenmarkt is één van de weinige open pleinruimten van Leiden. Het is daarom van belang dat het bovenliggende plein vrij indeelbaar blijft voor evenementen. De nieuwe ondergrondse parkeergarage is om die reden zo min mogelijk zichtbaar in de openbare ruimte. De positionering van het entreepaviljoen herstelt de historische contouren van de oorspronkelijke bebouwing en begrenst het multifunctionele plein.

De parkeergarage heeft veel daglicht tot diep onder de grond, open en heldere parkeervloeren, geavanceerde doorlopende lichtlijnen en een kleurrijke- en hoogwaardige afwerking.

Parkeren wordt deel van de beleving van een bezoek aan Leiden.

Architecten Ronald Knappers
Medewerkers Thomas Gillet
Opdrachtgever(s)

Hoofdpost veiligheidsregio Drenthe

De nieuwe hoofdpost veiligheidsregio Drenthe in Assen is eind 2013 in gebruik genomen en biedt huisvesting aan de brandweer, GGD en hulpverleningsdienst met crisiscentrum. Het gebouw is een herkenbaar baken aan de rand van de stad.

In 2011 heeft de gemeente Assen voor dit project een design & build aanbesteding uitgeschreven. De aanbesteding is op basis van het ontwerp van het team van Koopmans Bouw winnend afgesloten en aansluitend uitgewerkt en gerealiseerd.

Het gebouw is compact, efficiënt en duurzaam ontworpen (EPC 0,6, GPR-score 8,0). De hoofdmassa is eenduidig en herkenbaar. De kantoren bevinden zich in het rechthoekige gebouwdeel, dat zich richting de snelweg (A28) orienteert. In de ronding is de brandweerremise ondergebracht. Hier staan achter transparante overheaddeuren de brandweerauto's opgesteld. 

De drie organisaties zijn ondergebracht in goed herkenbare, eigen gebouwdelen. Op de middelste laag, in het hart van het gebouw, bevindt zich het hoge Atrium Plaza met het restaurant en het vergadercentrum. Alle gebruikers zijn daar omheen georganiseerd. Vanuit het atrium is er zicht op de binnenplaats waar geoefend wordt door de brandweer. De gedeeltelijke integratie van de organisaties en het Nieuwe Werken hebben centraal gestaan bij de opzet van het gebouw.

www.brandweer.org

Architecten Gerrit-Jan van Rijswijk
Medewerkers Thomas Gillet
Opdrachtgever(s) Gemeente Assen

173 woningen Vleuterweide, Utrecht

De "verandawoningen", zoals het project in het deelplan de Erven binnen ons bureau wordt genoemd, zijn eigentijds, maar hebben een uitstraling die vergelijkbaar is met woningen uit de jaren dertig. De veranda's aan de straatzijde verwijzen met een knipoog naar het verleden. Verhoudingen, detaillering en materiaalgebruik zorgen voor een harmonieus geheel. Ondanks het aantal, zijn de woningen telbaar en herkenbaar. De wisseling in ritme en gebruik van deuren, ramen, kolommen, dakkapellen en diverse dakvormen geven de woningblokken een aangename schaal. Het metselwerk met verschillende steenverbanden, stenen tuinmuren, uniforme dakpannen en een doorgaande (veranda/dak) lijst zorgen voor continuïteit en smeden de blokken tot één harmonieus geheel. De parkeerhoven aan de tuinzijde hebben een informeel en groen karakter. Dit is niet alleen het terrein voor de bewoners en bezoekers om de auto te parkeren, maar is tevens geliefd bij de kinderen als speelgebied. De meeste levendigheid vindt dan ook plaats aan de achterzijde van de woningen, aan de straat/verandazijde heerst een oase van rust.

Architecten Ronald Knappers
Medewerkers Mark Verdoold
Opdrachtgever(s) Bouwfonds MAB

Poortgebouw Rhijnhof, Leiden

De begraafplaats Rhijnhof in Leiden kampte al lange tijd met een tekort aan kantoorruimte. Tevens was er behoefte om het complex vanaf de weg herkenbaar te maken. Beide wensen zijn vertaald in een nieuw poortgebouw met klokkentoren en pergola. De entreepoort na de brug vormt de toegang naar de laatste rustplaats. Direct aansluitend zijn de kantoren en spreek-, ontvangstruimtes gesitueerd. De bezoeker kan hier via een computerscherm opzoeken wie op welke plek is begraven.

Het gebouw is opgetrokken uit geselecteerd Belgisch leisteen dat op voegloze wijze is verwerkt. Het erboven "zwevende" dak is van beton. Door het bestaande kantoordeel ook met leisteen af te werken is dit volledig in de nieuwbouw geïntegreerd. De nieuwe klokkentoren, waarin twee nog in depot liggende Leidse 17e-eeuwse klokken zijn opgehangen, markeert de bijzondere functie van het gebouw. Het poortgebouw vormt nu een karakteristieke scheiding tussen de buitenwereld en de ingetogen, groene, parkachtige beslotenheid van de begraafplaats van Leiden.

Architecten Ronald Knappers
Medewerkers
Opdrachtgever(s) Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof
 

The Wall, Utrecht

Ten westen van Utrecht ligt de grootste nieuwbouwwijk van Nederland: Leidsche Rijn. Hier wonen en werken bijna 80.000 mensen. De snelweg A2 loopt loopt door die grote uitbreiding van Utrecht als het ware dwars door de stad heen. In een flauwe bocht in de A2, ter plaatse van Lage Weide ligt "the Wall", een 800 m lang en 60 m breed gebouw. The Wall is een geluidscherm en multifunctioneel gebouw ineen. Het gebouw wordt vanaf de A2 bij 100 km per uur in 28 seconden voorbij gereden. Op dit fenomeen is het ontwerp gemaakt. De rode hoofdmassa verandert langzaam van vorm waardoor hij bij het voorbijgaan fluide lijkt te worden. De langzaam vloeiende lijnen bevinden zich ook aan de ingangszijde van het winkelcomplex, de Leidsche Rijn zijde. Beide zijden lopen in elkaar over ter plaatse van de kop en de staart. De kop kraagt 16 m uit en bevindt zich ter plaatse van de op- en afrit van de snelweg. Aan de Leidsche Rijn zijde bevinden zich vier grote entrees. In deze gevel zijn eveneens de hellingbanen naar het parkeerdek gesitueerd.Vanaf het parkeerdek zijn stijg- en daalpunten opgenomen die de bezoekers naar de winkels brengen. Achter de winkels is een aparte expeditiestraat waar het publiek geen toegang tot heeft.

 

RAV Hollands Midden

Een voormalige showroom voor auto’s is geheel verbouwd en geschikt gemaakt voor de Regionale Ambulance Voorziening.  Aan de zijde van de Vondellaan heeft de RAV een eigen gezicht gekregen door hier een klein museum voor antieke ambulances in te richten, aangevuld met een informatie- en presentatieruimte op de verdieping. Achter het museum ligt de ambulance-remise, gescheiden van het museum door een transparante wand. In de remise is alles gericht op een zo snel mogelijke uitruk zonder verstoringen, met een geheel eigen, gesloten routing. Het bestaande pand is met 2 verdiepingen uitgebreid. Hier bevinden zich de kantoren en een hightech opleidingscentrum. Deze ruimtes richten zich, samen met de uitrukdienst op de begane grond, op het spoor. Ook de spoorzijde, waar dagelijks vele reizigers zicht hebben op het gebouw, is als voorkant behandeld. Om glasbewassing mogelijk te maken is de nieuwbouw rondom voorzien van balkons. Door deze telkens subtiel verdraaid aan te brengen spelen zij samen met de geïntegreerde aluminium buitenzonwering een rol in het beperken van de warmteontwikkeling door zoninstraling.

 

Meubelplein Ekkersrijt

De herontwikkeling van meubelplein Ekkersrijt te Son en Breugel is gestart met een prijsvraag, uitgeschreven onder vier ontwikkelaars. Er zijn voorstellen gedaan om het bestaande winkelcentrum te renoveren, uitstraling te geven en uit te breiden. De prijsvraag is winnend afgesloten. Naast de renovatie van 21.000 m2 bestaande winkels is het centrum uitgebreid met 24.000 m2 winkeloppervlak. In de nieuwe situatie parkeren de bezoekers op het dak en dalen vervolgens langs het bijzondere "hart" van het centrum af naar het winkelgebied. De bestaande winkels waren tijdens deze grootscheepse operatie gewoon geopend. In maart 2013 heeft het vernieuwde complex haar deuren geopend voor het publiek.

 
nieuws

Nieuweroord

20 juli 2016

In de marktselectieprocedure voor het project Nieuweroord in Leiden is de combinatie VVKH en Vorm Ontwikkeling als tweede geëindigd. De jury heeft haar voorkeur uitgesproken voor de inzending van marktpartij ABC Vastgoed in samenwerking met Westplan investors en Studio Hartzema. Onze felicitaties voor collega Henk Hartzema en ABC/Westplan. Hoewel niet geselecteerd zijn we trots op het ontwerp dat we samen met Vorm Ontwikkeling voor deze locatie hebben gemaakt.  

 

Start verkoop Plantsoen

15 juli 2016

Zaterdag 9 juli is de verkoop gestart van de 6 luxe appartementen die we hebben ontworpen in het voormalige verpleeghuis aan het Plantsoen. Opdrachtgever én aannemer Burgy had zijn werkplaats leeggeruimd om het plan te presenteren. De mix van monumentale allure en verrassende nieuwbouw trok veel belangstelling.

http://www.dedroomaanhetplantsoen.nl

 

Verandawoningen Vleuterweide

20 juni 2016

Vier jaar geleden zijn de woningen in Vleuterweide opgeleverd. Bij een bezoek onlangs aan het project blijken de veranda’s heel goed te werken. Een dergelijke aangename buitenruimte, die grenst aan de openbare ruimte zorgt voor meer interactie tussen de buurtbewoners onderling. 

http://www.vvkh.nl/nl-nl/architectuur/173-woningen-vleuterweide-utrecht

 

Bureauexcursie

13 juni 2016

1 juni: excursie VVKH. We bezochten eigen projecten, waterwoningen Woerden, 2 scholen in Utrecht, Huis van Hilde Castricum, woningen Amsterdamse buurt Haarlem, wooneenheden Anatomiegebouw Leiden en 2 villa's in Wassenaar en Leiden.